RADCY PRAWNI

iwona-gola-radca-prawny

Iwona Gola

Radca Prawny
piotr-muzyka-radca-prawny

Piotr Muzyka

Radca Prawny

Zakres usług Kancelarii Radców Prawnych w Knurowie

Prawo rodzinne
 • rozwody
 • alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem
 • podział majątku wspólnego małżonków
Prawo spadkowe
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • dochodzenie roszczeń o zachowek i inne sprawy spadkowe
Prawo cywilne
 • zasiedzenie  nieruchomości
 • droga konieczna
 • umowy: pożyczki / najmu mieszkania / kupna-sprzedaży rzeczy / darowizny
 • audyt prawny nieruchomości przed ich nabyciem
 • odszkodowania / zadośćuczynienia
Ubezpieczenia społeczne
 • odwołania od decyzji ZUS – emerytury, renty
Prawo pracy
 • sprawy o: odszkodowanie, zapłatę wynagrodzenia /za nadgodziny, przywrócenie do pracy
 • dyskryminacja i mobbing
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • zakaz konkurencji - konstruowanie umów, dochodzenie odszkodowań
 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich
 • doradztwo w zakresie zwolnień pracowników oraz zwolnień grupowych

ROZWODY

W Naszej Kancelarii prowadzimy sprawy rozwodowe w pełnym wymiarze.

Doświadczenie, które posiadamy w tym zakresie, pozwala na zaproponowanie indywidualnych i optymalnych rozwiązań uwzględniających w jak największym stopniu dobro klientów i ich dzieci.

Sąd wydając wyrok rozwodowy może to uczynić albo z orzekaniem o winie małżonków, albo bez orzekania o winie. Małżonkowie mogą także zostać skierowani do mediacji, celem wspólnego wypracowania warunków rozwodu w sposób ugodowy.

Na każdym etapie pomagamy Klientom ocenić materiał dowodowy, który posiadają, celem jego analizy pod kątem skuteczności w zakresie przekonania Sądu do zajętego stanowiska. Staramy się dokładnie wyjaśnić na czym polega pojęcie winy w rozpadzie związku małżeńskiego, oraz jego konsekwencjach, co pozwala podjąć naszym Klientom najbardziej optymalne decyzje i rozwiązania, przy całkowitym ich zrozumieniu, w absolutnej dyskrecji oraz przy uwzględnieniu wyjątkowych okoliczności i emocji, jakie są związane z prowadzeniem tego rodzaju postępowań dla nich.

W zakresie obsługi sprawy rozwodowej znajdują się wszystkie czynności zmierzające do ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego, przyznania określonego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, uregulowania osobistych kontaktów z dzieckiem, a także określenia obowiązku alimentacyjnego. Pomagamy również ocenić, czy w ramach sprawy rozwodowej zasadnym jest jednoczesne żądanie podziału majątku małżeńskiego.

WINDYKACJA

W ramach działalności Kancelarii oferujemy Państwu kompleksowe dochodzenie należności począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.

Do podejmowanych przez nas działań związanych z windykacją zaliczyć można między innymi:

 • kontakt telefoniczny z dłużnikiem oraz sporządzenie wezwań do zapłaty,
 • zawarcie ugody z dłużnikiem,
 • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego
 • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu
 • wybór odpowiedniego Komornika, aby maksymalnie skrócić czas odzyskania roszczenia.

Dodatkowo oferujemy także możliwość opatrywania wystawianych przez Klienta faktur pieczęcią monitorującą, której celem jest motywacja i zdyscyplinowanie kontrahentów do systematycznego regulowania należności i ograniczenie tym samym płatności przeterminowanych.

PODMIOTY GOSPODARCZE

Usługi w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych są zróżnicowane w zależności od charakteru przedsiębiorstwa.

Dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych oferujemy między innymi:

 • reprezentowaniu przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych,
 • przygotowywanie, analizę i opiniowanie umów handlowych,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego w KRS
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych pracodawcy,
 • sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
 • udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów oraz realizacji kontraktów,
 • reprezentację Klientów w sporach z dłużnikami,
 • przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,
 • obsługę zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,
 • wprowadzanie zmian w umowach spółek prawa handlowego oraz zgłoszenia w tym zakresie do KRS,
 • łączenie, podział, przekształcenia i likwidację spółek prawa handlowego.

Kancelarie Radców Prawnych w Knurowie

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną dla Klientów z miasta Knurowa, Gliwic, Zabrza jak również ościennych miejscowości, w szczególności dla Klientów z Pilchowic, Gierałtowic, Wilczy, Kuźni Nieborowskiej. Nasza pomoc prawna dociera nie tylko do osób fizycznych, ale również do przedsiębiorców, spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, domów pomocy społecznej.

Zasadą przewodnią naszych relacji z Klientami jest uczciwość i wzajemne zaufanie oraz pełna dyspozycyjność, której nie ograniczamy do godzin otwarcia biura Kancelarii. Szczególny nacisk kładziemy również na przejrzystość rozliczeń.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Knurowie przy ul. 1 Maja 64b. Niewątpliwie atutem jej położenia jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Autostrad A-4 i A-1, co znacznie ułatwia dojazd do Kancelarii.

Kancelarie Radców Prawnych

KONTAKT

siedziba-radcy-prawni-knurow-2